GŴYL CYMRU FESTIVAL

O 19 TACHWEDD

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi gŵyl greadigol 10 diwrnod (o leiaf!) fydd yn dod â chymunedau ynghyd i gefnogi tîm pêl-droed cenedlaethol y dynion yng Nghwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar.

Drwy greu gofodau a chyfleoedd i bobl ddod ynghyd i ddathlu llwyddiant y tîm cenedlaethol ym myd chwaraeon, bydd Gŵyl Cymru hefyd yn cyflwyno cynulleidfaoedd newydd i'r celfyddydau, iaith a diwylliant Cymreig – gan sicrhau gwaddol diwylliannol i Gwpan y Byd FIFA 2022.

Gadewch i ni amlygu'r cyfoeth o gelf, cerddoriaeth a digwyddiadau -  mewn lleoliadau ledled Cymru ac ar draws y byd - sy'n cael eu creu i ddathlu ymgyrch hanesyddol Cymru yng Nghwpan y Byd.

Lle fyddwch chi’n gwylio gemau Cymru? Byddwch yn rhan o rywbeth mwy, a dewch o hyd i ddigwyddiad Gŵyl Cymru yn eich ardal chi.

Gorau Chwarae, Cyd Chwarae.