Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn gobeithio bod Gŵyl Cymru yn gallu agor eu drysau yn rhad ac am ddim i’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau, ond yn deall bod rhai mathau o ddigwyddiadau yn dod gyda chostau i’r lleoliadau, felly mae digwyddiadau wedi eu tocynnu yn dderbyniol. Os ydych yn gwerthu tocynnau, bydd angen i chi greu eich tudalen Eventbrite (neu debyg) eich hunain a rhannu’r linc hefo ni wrth gofrestru eich digwyddiad.Yn ddelfrydol, byddai pob gem yn cael eu dangos yn eich lleoliad/digwyddiad - hyd yn oed ar sgrin fach.Byddwch yn greadigol! Mae croeso i chi drefnu a chynnal unrhyw fath o ddigwyddiad sy’n hyrwyddo Cymru, creadigrwydd a chymuned. Dyma rai syniadau i ddechrau arni:

Cerddoriaeth byw | Comedi | Barddoniaeth | Gweithdai a digwyddiadau i blant | Comisiynu gwaith celf | Theatr | Gweithdy ysgrifennu | Podlediad byw | Arddangosfa gelf | Dangosiad ffilm | Gweithdy celf | Setiau DJ | Sgyrsiau neu sesiynau holi ac ateb | Dawns | Sesiwn jamio | Technoleg Cewch, a chroeso! Byddai’n wych gweld rhaglen o ddigwyddiadau yn eich lleoliad dros gyfnod yr ŵyl. Cofiwch gofrestru pob digwyddiad yn unigol ar y ffurflen gofrestru, os gwelwch yn dda.Er mai Cwpan y Byd fydd y thema sylfaenol yn plethu trwy’r holl ddigwyddiadau a ffurfiau celf, does dim rhaid i’r digwyddiadau fod yn benodol am bêl-droed.Ni fydd CBDC yn cyllido digwyddiadau, ond diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, a’r arian maen nhw’n eu codi pob wythnos at achosion da, mae cronfa Creu Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 i artistiaid, sefydliadau celfyddydol ac eraill i ymgysylltu gyda’u cymunedau a dathlu llwyddiant pêl-droed Cymru. Byddent yn derbyn ceisiadau sy’n cyd-fynd â Gŵyl Cymru a Chymru yng Nghwpan y Byd 2022 rhwng dydd Llun 5ed o Fedi - dydd Llun 10fed o Hydref. Bydd rhaid i brosiectau cymwys ddigwydd rhwng dydd Iau 20fed o Hydref a dydd Sul 4ydd o Ragfyr.Bydd digwyddiadau cyhoeddus yn cael ei hyrwyddo trwy rwydweithiau CBDC a bydd pob digwyddiad yn cael mynediad at becyn o adnoddau digidol llawn fideos, asedau cyfryngau cymdeithasol a rhestrau chwarae i’w defnyddio yn ystod y digwyddiadau. Yn fwy na dim, byddwch yn rhan o rywbeth mwy sy’n uno holl ddigwyddiadau Cymru a Gŵyl Cymru - Gorau Chwarae Cyd Chwarae. Hand Holding Mic and Action